لوگو شرکت توانمند سازان فاتح آکام

شرکت توانمند سازان فاتح آکام

خدمات الکترونیک

آموزش

صدور گواهینامه

خدمات مدیریتی

نرم افزارهای کاربردی

مالیات و بیمه

حسابداری و حسابرسی

درباره این شرکت


شرکت توانمند سازان فاتح آکام

ما چیزی فراتر از یک شرکت حسابداری هستیم

 شرکت توانمند سازان فاتح آکام به شماره ثبت ۱۲۹۰۴ در سال ۱۳۹۸ در شهر بوشهر به ثبت رسید. ایده اولیه این مجموعه بهبود واحدهای مالی کلیه کسب و کارهای سطح استان بوشهر بود. شرکت توانمند سازان فاتح آکام به همت جمعی از متخصیصن حوزه مالی و مالیاتی استان بوشهر ایران تاسیس گردید.

۰۷۷-۳۱۳۷۴۸۷۳ 

Fatehakam.edu@gmail.com

مجموعه سوابق آموزشی 


دوره آموزشی حقوق و دستمزد ویژه پرسنل شرکت هوراد رادمان دانا

دوره آموزشی صفرتاصد حسابداری ویژه بازار کار در سال ۹۹ در آموزش سازمان منطقه ویژه

دوره آموزشی صفر تا صد مالی و مالیاتی ویژه پرسنل شرکت تک تیک پوشاک جنوب

دوره آموزشی صفر تا صد حسابداری ویژه بازار کار در سال ۹۸ در شهر بوشهر

دوره آموزشی صفر تا صد مالی و مالیاتی ویژه پرسنل شرکت درخشان نیروی پریشان

دوره آموزشی صفر تا صد مالی و مالیاتی ویژه پرسنل شرکت تک تیک پوشاک جنوب

فقط با یک کلیک از خدمات تخصصی تیم ما استفاده کنید!

اخبار و اطلاعات